Tsui Kuang-Yu participating in Art Center "Pushkinskaya 10"

Gallery News

Participating artists:
Sergey Tsyss(Russia), Tsui Kuang-Yu (Taiwan),Zhang Xu Zhan(Taiwan),Rick Fisher(Canada),AES+F(Russia), Huang Zan-Lun(Taiwan), Lynn Estomin(USA), Isabelle Hayeur(Canada),Marie- France Giraudon(Canada), Albert Merino(Spain),Jawshing Arthur Liou(Taiwan)

Time: 2017. 05.20 6:00pm - 05.21 6:00 am
Venue: Museum of Noncomformist Art, Art Center "Pushkinskaya 10", St. Petersburg, Russia

The Terrain of Taiwan Contemporary Art

Gallery News

Exhibition Dates: 2017/06/10 - 07/16
Exhibition Venue: Double Square Gallery
Opening reception: 2017.06.10 (Sat.) 5:00 pm
Curator: Sean C.S. Hu、Shen Bo-Cheng
Artists: Lee Jiun-Shyan, Chiu Kuo-Chun, Lin Shu-Kai, Hou Chun-Ming, Dean-E Mei, Zhang Xu Zhan, Yang Mao-Lin